GARANTI

Alla produkter som säljs på www.brallor.com och dess underdomäner har ett års garanti från inköpsdatum under villkoren som följer.. Vår internationella garanti täcker eventuella tillverknings- och/eller materialfel. Vi garanterar att de varor du beställt är fria från fabrikationsfel under ett år från det datum produkten levererades. Denna garanti gäller inte för fel som uppstår vid eller efter förändring av funktionaliteten och/eller utseende. Det gäller inte heller yttre skador på produkten. Om du inte har följt våra tvätt– och skötselråd på vår hemsida eller produktspecifika instruktioner på varje produkt förfaller garantin ogiltig. Garantin täcker inte eventuella fel med förpackningar eftersom de ses som en förpackning och inte som en produkt. Brallor AB tar inget ansvar för föremål som skadats vid förvaring i den vattentäta påsen. För service, kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@brallor.com. Observera att tillverkaren har upp till tre försök att reparera produkten innan vi är skyldiga att ersätta den.

OGILTIG GARANTI

Observera att garantin inte är giltig i följande fall,
– Skador och/eller funktionsstörningar på produkten efter garantivillkorens tid.
– Skador och/eller fel som orsakats av felaktig användning eller slarv.
– Skadade och/eller blekta/missfärgade på grund av felaktig tvätt, solljus, klor eller saltvatten.
– Skador och/eller fel som orsakats av ändringar eller omotiverad reparation.
– Skador och/eller fel, som orsakas av obehöriga eller dess representanter.
– Skador orsakade av ”dagligt bruk”, så kallat slitage.
– Porto, försäkring och andra kostnader som inte är reparation är undantagna från garantin.